Wielka Brytania: 4 na 10 firm odnotowało naruszenia bądź ataki związane z cyberbezpieczeństwem w 2021 roku

Każdego roku Departament Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu (Department for Digital, Culture, Media and Sport), wchodzący w skład Rządu Wielkiej Brytanii, wydaje dokument podsumowujący badanie dotyczące cyberbezpieczeństwa (Cyber Security Breaches Survey). Niedawno ukazała się jego szósta edycja, która pozwala opinii publicznej zapoznać się z takimi obszarami jak: podejście przedsiębiorstw do polityki bezpieczeństwa w przestrzeni cybernetycznej, odnotowanymi incydentami oraz kosztami takich zdarzeń. Jednym z najważniejszych wniosków płynących z dokumentu jest fakt, że w ubiegłym roku 39

Czytaj więcej

Zablokowane bądź uszkodzone dane komputerowe. Jak zadziała ubezpieczenie cyber?

W niniejszym cyklu chcemy zaprezentować Państwu szczegółowe omówienie zakresu ubezpieczenia cyber, jaki jest proponowany przez ubezpieczycieli na polskim rynku. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu przybliżyć ten produkt oraz umożliwi podjęcie decyzji o zawarciu polisy. W poprzedniej części, omawiając zakres ubezpieczenia cyber, skupiliśmy się na przybliżeniu tzw. kosztów reakcji na zdarzenie, które nazywane są również pierwszą pomocą przy zdarzeniach cybernetycznych, ponieważ służą do podjęcia pierwszych kroków celem zbadania źródła zdarzenia oraz minimalizacji rozmiarów szkody (więcej

Czytaj więcej

Za jakie przewinienia może karać PUODO?

Wszystkie nakładane w Polsce kary na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych są publikowane na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozwala to poznać linie orzeczniczą, zarówno praktykom na co dzień specjalizujących się w prawie dotyczącym ochrony prywatności, jak i firmom, które powinny i chcą w odpowiedni sposób zadbać o dostosowanie się do obowiązujących zasad. W ostatnim czasie pojawiło się kilka kar, których lektura może przynieść ciekawe wnioski dla osób zainteresowanych. Wysoka kara za naruszenie zasad

Czytaj więcej

Jak ważna jest prawidłowa reakcja na zdarzenie cyber?

W naszych artykułach pojawiających się na stronie bardzo często podkreślamy jak ważne jest, w przypadku wycieku danych osobowych czy, szerzej, zdarzenia cybernetycznego, odpowiednie zareagowanie na zaistniałą sytuację. Pierwsze godziny po wykryciu ataku stają się najistotniejszymi i właściwe działanie w tym momencie może pomóc w zminimalizowaniu skutków zdarzenia. W niniejszym artykule chcielibyśmy przytoczyć Państwu historię niedawnego wycieku polis ubezpieczeniowych z serwerów jednego z pośredników ubezpieczeniowych. Poniższa sytuacja może być przestrogą dla wszystkich przetwarzających dane osobowe, że

Czytaj więcej

Polisa cyber na wypadek ransomware

Ostatni okres przyniósł kilka ciekawych wydarzeń, które świadczą o tym, że przedsiębiorstwa o każdej skali działalności – mniejszej czy większej – są narażone na jeden z najpopularniejszych typów ataku cybernetycznego, ransomware. Dla przypomnienia, tego rodzaju zdarzenie polega na blokadzie dostępu do systemu komputerowego bądź zaszyfrowaniu danych zapisanych w systemach. Następnie przestępcy najczęściej żądają przekazania okupu, celem przywrócenia stanu sprzed zdarzenia. W niniejszym artykule przytaczamy dwa przykłady ransomware – jedno ze świata futbolu, a drugie dotyczące

Czytaj więcej

Pierwsza pomoc przy zdarzeniach cyber

W niniejszym cyklu chcemy zaprezentować Państwu szczegółowe omówienie zakresu ubezpieczenia cyber, jaki jest proponowany przez ubezpieczycieli na polskim rynku. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu przybliżyć ten produkt oraz umożliwi podjęcie decyzji o zawarciu polisy. W drugiej części przedstawimy jak może wyglądać pomoc świadczona przez ubezpieczycieli zaraz po zdarzeniu cyberenetycznym – jakie koszty są możliwe do uruchomienia, w czym może pomóc ochrona świadczona przez ubezpieczycieli. Zdarzenia cyber, z uwagi na swoją charakterystykę, wymagają podjęcia natychmiastowych

Czytaj więcej

Urząd Ochrony Danych Osobowych nakłada kary za brak współpracy

Urząd Ochrony Danych Osobowych nakłada kolejne kary za naruszenie RODO. Spółka East Power oraz Główny Geodeta Kraju zostali ukarani za brak współpracy z organem w trakcie postępowań wszczętych przez Urząd.. UODO nałożył na spółkę East Power karę w wysokości 15 tys. zł. za nieudostępnienie organowi nadzoru danych osobowych oraz innych informacji wymaganych do realizacji jego zadań. Spółka z Jeleniej Góry zajmuje się pośrednictwem pracy oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach na terenie Polski i Niemiec. Skargę

Czytaj więcej